fbpx
x

Магазини FREA

гр. Пловдив
бул. Цар Борис III Обединител  58
бул. Руски 11
ул. Ангел Кънчев 8 (budget store)
гр. София
ул. Методи Андонов 74

Tелефон

+359 88 9700435

Email

office.freabg@gmail.com
Следвайте ни

Обособяване на площадка за управление на текстилни отпадъци

Уведомяваме ви, че “ФРЕА 28” ООД има следното инвестиционно предложение:

“Регистриране на площадка за управление на отпадъци” съгласно чл. 78, ал. 3 от Закона за управление на отпадъци.

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на следният недвижим имот:

Парцел VIII-239 от кв. 10 по плана на с. Труд Община “Марица” обл. Пловдивска, целият от 4130 кв.м. в едно с построената в него стопанска постройка от 1591 кв.м., при граници на парцел от север и юг – пътна граница; от изток – IX -240 и от запад – парцел XII – 238 и I-265.

Складът е със съществуващ ограничен достъп. Специализираната площадка ще бъде обособена във вече съществуваща част от склада, съобразена с типа и капацитета на използваното съоражние за третирането на текстилни отпадъци.

Текстилните изделия се доставят балирани. Транспортират се и ръчно се сортират и класифицират по вид. Всички полимерни опаковки се отстраняват и събират разделно. Класифицираните артикули се групират и опаковат в полимерни чували, които се използват многократно. Негодните за употреба по първоначално предназначение текстилни продукти, се сортират по материи и приложимост за последващо третиране. Изделията от памук се отделят и пакетират в чували по 10 кг. и продават на компании. Отделените по време на процеса, копчета и ципове се предават на специализирани организации.

Планираната позиция на площадката е с изградена инфраструктура, с асфалтово и бетоново покритие и с осигурени противопожарни мерки.

X